PERU: pobyt v džungli a cesta s posvátnými medicínami

Má láska k přírodě a touha poznávat svět vně i uvnitř mě samotné mě dovedla až do peruánské džungle. Tam jsem si prožila do té doby jedny z mých nejsilnějších zkušeností a začala jsem svět vnímat z mnohem širší perspektivy.

Bylo to na jaře 2018. Můj partner souhlasil, že pojede se mnou, za což jsem moc ráda – cítila jsem, že má podobné zkušenosti také zažít, už proto, že jsme plánovali mít spolu v budoucnu miminko. A taky by mě možná po mém návratu už vůbec „nepochopil“. 🙂

Skrze různé synchronicity mi do cesty přišlo doporučení na konkrétní místo v peruánské džungli, kde velmi úspěšně léčí drogově závislé pomocí amazonských rostlin – mimo jiné ayahuascy. A protože je to místo totálně nezávislé na systému, sem tam pořádají „semináře“, čímž se na chvíli zpřístupní i ostatním lidem – a získají tak finanční prostředky potřebné pro další fungování.

Pomocí šamanských medicín lze dosáhnout rozšířených stavů vědomí, tedy vypnutí mysli a napojení se na moudrost, která nás přesahuje. Pomáhají nám nahlédnout „za oponu“ našeho vnímání fyzické reality. Tím získáváme nadhled a správnou integrací do každodenního života i mocný nástroj k tomu žít ve větší lehkosti a v souladu.

Náš pobyt probíhal tak, že jsme nejdřív několik dní detoxikovali (čistili) organismus pomocí speciálních rostlin. Pak následovalo několik celonočních ceremonií s ayahuascou a poté jsme se vydali hlouběji do džungle, kde jsme každý sám ve velmi prosté chatrči strávili 4 dny a 4 noci.

Tuhle část tamní šamani považují za nejdůležitější část celého procesu. Byl to takový návrat k absolutní jednoduchosti. Neměli jsme s sebou nic, co by nás udržovalo ve známé realitě – žádné hodinky, telefon, v podstatě žádné osobní věci. Trávili jsme čas každý o samotě pozorováním okolní džungle a svého vnitřního světa. Náš jediný úkol byl sejít jednou denně dolů k řece a omýt své energetické tělo.

Po celou dobu jsme nejedli, pili jsme akorát vodu a medicínu – kterou už měl každý určenou konkrétně pro něj. Má byla „ushpa“, které je přezdíváno „paměť srdce“.

Tento pobyt mi přinesl mnohá krásná uvědomění a určitě mi velkou měrou pomohl se ještě více propojit s moudrostí přírody, ke které mám od té doby ještě větší úctu a respekt.

I když to nebyla rozhodně procházka růžovým sadem, mám velikou vděčnost za to, že jsem tuto silnou zkušenost mohla zažít.

Měla jsem možnost s posvátnými medicínami pracovat poté ještě několikrát – naposledy na podzim 2019, kdy jsem se během ceremonie s ayahuascou – která probíhala celou noc v nádherné přírodě pod vedením stařičkého šamana z Kolumbie – propojila s dušičkou mého synka. A týden nato jsme ho vědomě počali. :)

Po porodu ke mně skrze mou blízkou kamarádku z Mexika přišlo ceremoniální kakao. S mateřstvím se ladím víc na jemnost v prožívání, a tato medicína je k tomu úžasným pomocníkem. Pomáhá sestoupit z mysli do srdce a dá se s ní pracovat různými způsoby.

Krátce nato jsem byla do práce s ceremoniálním kakaem zasvěcena a začala jsem pořádat kakaové ceremonie v ČR i ve Švýcarsku. Je to taková moje vášeň, protože miluji tu krásnou atmosféru, kterou spolu vždy vytvoříme – a ty následné zázraky, které se lidem v životě dějí…

Závěrem bych chtěla říct, že veškerou moudrost už máme dávno v sobě a všechny tyto nádherné medicíny, nebo třeba dechové techniky, jsou takovými pomocníčky, jak se se svou moudrostí opět spojit

Všechno, co hledáme, je v nás. Všechny odpovědi jsou už obsažené v naší přirozenosti. Naším jediným úkolem je si toto propojení s naší moudrostí neblokovat. Přepsat všechny programy, co nás limitují a uvolnit se do proudu života.

Jsem aktivátorka svobody & divokosti. Pomůžu Ti navrátit se ke své přirozené záři a žít plně svou svobodnou a divokou duši. Můj příběh najdete zde.
  • Toužíš po tom dokázat se v mateřství uvolnit a začít si ho konečně užívat?

    V tomto e-booku ti přináším inspiraci, jak si udržet svou energii a životní šťávu i v roli čerstvé maminky.

  • Facebook stránka